فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان

این فایل به تشریح مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان در قالب 80 صفحه می پردازد منابع فارسی بالای 1390 و منابع لاتین بالای 2010 میباشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وضعيت اشتغال زنان در گچساران در سال 1394

  فهرست مطالب 1-مقدمه 2-بيان مسئله3 3-ضرورت و اهداف تحقيق5 4-اهداف تحقيق5 4-1هدف كلي5 4-2اهداف جزيي5 5-سوالات تحقيق6 6-جامعه آماري و شيوه نمونه‌گيري6 7-ابزار جمع آوري اطلاعات7 8-بيان محدوده مطالعاتي تحقيق7 8-1الف) قلمرو ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارتحقيقي مسئوليت مدني دولت در برابر اشخاص

فهرست مطالب 1-مقدمه 2-تاریخچه. 3-بیان مسئله. 4-سوالات تحقیق.. 5-روش تحقیق.. 6-تعاريف.. 6-1 اجتماع سياسي.. 6-2 اقتدار سياسي.. 6-3تعاريف مختلف دولت.. 7-مباني نظري تحقيق و بررسي نظريه ها 7-1نظريه قرارداد اجتماعي هابز 7-2 نظريه قرارد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار تحقيقي بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

كار تحقيقي بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

  فهرست مطالب چكيده مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقيق سئوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق مفهوم لغوي نفقه مفهوم اصطلاحي نفقه مفهوم نفقه در حقوق مفهوم نفقه در قرآن مفهوم نفقه در روایات مباني نفقه در فقه رابطه تم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقايسه تطبيقي قوانين تابعيت و اقامتگاه در كشورهاي ايران و كانادا

فهرست مطالب چكيده. 3 1.مقدمه. 3 2.انواع تابعیت... 4 3.اقامتگاه. 4 4.بررسی وضعیت تابعیت و اقامتگاه در حقوق ایران5 5.بررسي قوانين تابعيت در ايران.. 5 1-5.شرايط تابعيت ايران.. 5 5-2.مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران6 6.اقامت و تابعیت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تطبيقي حقوق شهروندی وتابعیت در حقوق ایران و انگلیس

  فهرست مطالب چکیده 1-مقدمه 3 ۲ . کلیات.. 4 ۲. ۱. تابعیت.. 4 ۲. ۲. شهروندی. 5 ۳. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی درحقوق ایران و انگلیس.. 6 ۳. ۱. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی. 6 ۳. ۲. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی در حقوق انگلیس.. 8...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی