فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بازاریابی نوین برای مصرف کنندگان در عصر پست مدرنیسم

بازاریابی نوین برای مصرف کنندگان در عصر پست مدرنیسم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

فصل دوم تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارشد عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پایان نامه ارشد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS

توضیح سیستم مدیریت اطلاعات و انواع آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرایند rup

مفاهیم فرایند و توضیح rup و تشریح مزایای آن و کاربرد rup

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریه بازاریابی فیلیپ کاتلر

فایل پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی مربوط به تیوریهای مدیریت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی باسی و مک مورر

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی باسی و مک مورر

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی