فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

فیوژن کردن تصاویر ماهواره ای با envi فرمت pdf

فیوژن کردن تصاویر ماهواره ای با envi فرمت pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش پروژه راهسازی و آموزش تخلیه توتال با فلش

آموزش پروژه راهسازی و آموزش تخلیه توتال با فلش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نرم افزار google earth

آموزش نرم افزار google earth

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل سوم:تجزیه و تحلیل جریان سیالات

هدف از این فصل بررسی سیالات در حرکت است. تحلیل سیالات در حال حرکت با استفاده از سه اصل انجام میشود الف-اصل بقای جرم ب- اصل بقای مومنتم ج- اصل بقای انرژی، که در این فصل روابط این سه قانون تعیین شده و نحوه استفاده از آنها بیان میشود. قبل از بیان این سه...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Conservation Equations

معادلات نگهداری وحفاظت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نقشه کشی گازرسانی ساختمان

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 انتخاب مسیر لوله کشی گاز را توضیح دهد. 2 تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز را توضیح دهد. 3 لوله کشی رابط را توضیح دهد. 4 چگونگی استفاده از کلکتور را شرح دهد. 5 نمادها در نقشه کشی گازرسانی را بیان کند. 6 چگونگی ترسیم نقشه لوله کشی گ

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربردهای gis در صنعت برق

کاربردهای gis در صنعت برق

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش ویدویی dwg به kmz

آموزش ویدویی dwg به kmz

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی